Podržano od strane
Bosna i Hercegovina
Zapadni Balkan
Prosek EU
Prosek OECD-a

Čitanje

Matematika

Prirodne nauke
403
402
482
484
406
414
489
488
398
408
484
486

Prosek rezultata

Postignuće u obrazovanju na regionalnom i međunarodnom nivou

Bosna i Hercegovina beleži postignuće koje je na nivou proseka za region u čitanju, matematici i prirodnim naukama.

Postignuće u obrazovanju u Bosni i Hercegovini je nepravedno

Učenici koji se nalaze u socio-ekonomski privilegovanom položaju i devojčice imaju bolja postignuće od dečaka i ugroženih učenika.

Potrebne su nove politike da bi se pomoglo svim
učenicima da ostvare uspešne rezultate.

Privilegovani
431
Privilegovani
Devojčice
418
373
Ugroženi
389
Dečaci

Važan pokretač i odraz nepravednosti je uslovljavanje učenika na gimnazijsko ili stručno obrazovanje na osnovu njihovih postignuća

79% učenika srednjih škola pohađaju stručno obrazovanje.

Približno 61% tih učenika ne znaju dobro da čitaju.

Selekcija u srednjim školama nije pravedna:

Kod dečaka je verovatnoća da pohađaju
stručno obrazovanje 2 puta veća za razliku
od devojčica

Dečaci Devojčice
2x

Kod ugroženih učenika je
verovatnoća da pohađaju stručno
obrazovanje 4 puta veća za razliku od privilegovanih učenika

Privilegovani Ugroženi
4x

Kada se uzmu u obzir rod i socio-ekonomski status
u Bosni i Hercegovini, to dovodi do smanjenja
razlike u postignuću između gimnazijskog i
stručnog obrazovanja.

To ukazuje da, pored sposobnosti, okruženje
iz kojeg učenik potiče može u velikoj meri
uticati na to da li će pohađati gimnazijsko
ili stručno obrazovanje.

78
45
69
33
84
44

Ulaganje u obrazovanje u Bosni i Hercegovini je nisko u poređenju sa regionalnim i međunarodnim nivoom

Više ulaganja može doprineti boljim rezultatima.

Obezbeđivanje potrebnih resursa za obrazovanje u Bosni i Hercegovini je nedovoljno i nepravedno

Direktori u Bosni i Hercegovini su izrazili veliku zabrinutost za nedostatak potrebnih sredstava u školama sa više ugroženih učenika.

Ovaj trend je prisutan i u ostalim
ekonomijama Zapadnog Balkana, ali i u
državama OECD-a.

Razlika u indeksu
Advantaged
Disadvantaged

Bosna i Hercegovina

-0.36
OECD

Zapadni Balkan

-0.45
Gimnazijsko obrazovanje
Stručno obrazovanje
-0.66

Bosna i Hercegovina

-0.12
OECD
-0.17

Zapadni Balkan

Nastavne prakse u
Bosni i Hercegovini
se razlikuju od
međunarodnih standarda

U poređenju sa prosekom u državama
OECD-a:

Manje se koriste prilagođene metode
koje se usredsređuju na lične
potrebe učenika.

Prosek OECD-a
Bosna i
Hercegovina

Prakse koje nastavnici u Bosni i Hercegovini najčešće koriste se povezuju sa slabijim rezultatima u čitanju

Veća primena nastavničkih instrukcija se povezuje sa slabijim rezultatima u čitanju, dok se prilagođeni način predavanja povezuje sa boljim rezultatom u čitanju u

Bosni i Hercegovini

i u 5* država Zapadnog Balkana i
državama OECD-a

Razlika u rezultatu u
poenima iz čitanja

*Nema podataka za Severnu Makedoniju

Nastavničke instrukcije
Prilagođene instrukcije

Pozitivne metode se ne primenjuju pravedno u Bosni i Hercegovini

Tradicionalne metode, kao što su nastavničke instrukcije, češće se koriste u školama sa više ugroženih učenika i u stručnom obrazovanju.

Pristup sa prilagođenim instrukcijama, koji se povezuje sa boljim rezultatima, se češće primenjuje u školama sa više privilegovanih učenika i u gimnazijskom obrazovanju.

Tradicionalno Prilagođeno Škole sa
ugroženim
učenicima
Stručno
obrazovanje
Bosna i
Hercegovina
-0.21
Bosna i
Hercegovina
-0.19
Tradicionalno Prilagođeno Škole sa
privilegovanim
učenicima
Gimnazijsko
obrazovanje
Bosna i
Hercegovina
0.11
Bosna i
Hercegovina
0.08

Ovo može izazvati dalje
nejednakosti u postignućima.