На кое място се нарежда България в международен план?

България се представя по-лошо от повечето други страни от ИЕЦА по четене, математика и природни науки.

Освен това България изостава спрямо повечето страни от ОИСР.

В България резултатите в образованието са по-несправедливи, отколкото в международен план

Социално-икономически облагодетелстваните ученици и момичетата се представят по-добре от учениците в неравностойно положение и момчетата.

Необходими са политики, за да се помогне на всички ученици да успеят.

Разходите за образование в България са ниски по регионални и международни критерии

Разходите на България за образование са далеч по-малко от средната стойност за ОИСР. Инвестирането на повече средства би могло да допринесе за по-добри резултати.

Учениците в България прекарват по-малко време в час, отколкото учениците в чужбина

Учениците прекарват приблизително два часа по-малко седмично в клас, отколкото учениците от ОИСР.

Прекарването на повече време в клас може да бъде свързано с по-добро представяне.

Учениците в България са по-склонни да бягат от час, отколкото учениците в чужбина

59% от учениците са избягали от час или от училище през предишните две седмици.

Бягането от клас е свързано с по-ниско академично представяне и може да доведе до високорисково поведение, като например отпадане от училище.

Педагогическите практики в България се различават от международните стандарти

В сравнение със средното за страните от ОИСР:

  • учителите в България използват повече насочено от учителя обучение (например изнасят лекции в часовете)

  • и малко по-рядко адаптивни методи, фокусирани върху задоволяването на индивидуалните нужди на учениците.

Практиките, които обикновено се използват от учителите в България, са свързани с по-ниски резултати при четене

По-честото насочено от учителя обучение обикновено се свързва с по-слабо представяне при четене, а по-честото адаптивно обучение обикновено се свързва с по-добро представяне при четене.

Учителите в България са по-склонни да се държат по начин, възпрепятстващ обучителния процес на учениците, в сравнение с учителите в страните от ОИСР

Учителите са по-склонни да:

  • отсъстват,

  • се съпротивляват срещу промяната,

  • не посрещат индивидуалните нужди на учениците.