Hrvatska u međunarodnoj perspektivi

Hrvatska ostvaruje najbolje rezultate u EECA regiji u čitanju, matematici i prirodoslovnim znanostima.

Međutim, Hrvatska zaostaje za većinom zemalja OECD-a.

Obrazovni ishodi u Hrvatskoj su pravedniji nego na međunarodnoj razini, ali ipak postoje razlike

Socioekonomski privilegirani učenici i učenice postižu bolje rezultate od učenika i učenica u socioekonomski nepovoljnom položaju. Djevojčice postižu bolje rezultate od dječaka.

Potrebne su javne politike koje će pomoći svim učenicama i učenicima da budu uspješni.

Ulaganje u obrazovanje u Hrvatskoj je nisko prema regionalnim i međunarodnim mjerilima

Rezultati u Hrvatskoj bolji su od očekivanih s obzirom na razinu financiranja.

Međutim, javni rashodi za obrazovanje daleko su ispod prosjeka zemalja OECD-a. Značajnija ulaganja mogla bi pridonijeti još boljim rezultatima.

Učenice i učenici u Hrvatskoj provode manje vremena u razredu od onih u drugim zemljama

Učenici su u prosjeku proveli jedan sat tjedno manje u razredu od učenika u zemljama OECD-a.

Dulji boravak u razredu povezan je s boljim uspjehom.

Nastavne prakse u Hrvatskoj razlikuju se od međunarodnih referentnih vrijednosti

U usporedbi s prosjekom zemalja OECD-a:

  • nastavnice i nastavnici u Hrvatskoj više koriste frontalnu nastavu (npr. predavanje, izlaganje gradiva);

  • i nešto manje koriste adaptivne metode usmjerene na zadovoljavanje individualnih potreba učenika i učenica.

Prakse koje nastavnice i nastavnici u Hrvatskoj uobičajeno primjenjuju povezane su s nižim rezultatima u čitalačkoj pismenosti

Više frontalne nastave u pravilu je povezano s nižim uspjehom u čitalačkoj pismenosti, a više prilagođene nastave u pravilu je povezano s boljim rezultatima u čitalačkoj pismenosti.

U odnosu na nastavnike i nastavnice u zemljama OECD-a, veća je vjerojatnost da će nastavnici u Hrvatskoj koristiti neki od oblika ponašanja koji otežavaju učenje

Vjerojatnije je da će nastavnici i nastavnice:

- izostajati

- odupirati se promjenama

- nezadovoljavati individualne potrebe učenika i učenica