Cum se compară Republica Moldova la nivel internațional?

Republica Moldova prezintă performanțe mai slabe în ceea ce privește citirea/lectura, matematica și științele față de majoritatea țărilor EEAC.

Mai mult decât atât, Republica Moldova rămâne în urmă față de majoritatea țărilor OCDE.

Rezultatele învățământului din Republica Moldova sunt mai inechitabile comparativ cu rezultatele la nivel internațional

Elevii avantajaţi din punct de vedere socio-economic şi fetele au performanțe mai bune decât elevii dezavantajați şi băieţii.

Pentru ca toți elevii să aibă succes sunt necesare unele politici.

Mediul școlar reprezintă un factor important în ceea ce privește rezultatele elevilor

În Republica Moldova elevii din mediul urban înregistrează performanțe mai bune decât cei din mediul rural, la o rată mai mare decât elevii din medii similare în OCDE.

În Republica Moldova cheltuielile pentru învățământ sunt mai mici în raport cu criteriile de referinţă de la nivel regional și internațional

Cheltuielile Republicii Moldova pentru învățământ sunt cu mult mai mici decât de media OCDE. Cheltuieli mai mari ar contribui la obținerea unor rezultate mai bune.

Elevii din Republica Moldova petrec cel mai puțin timp în clasă comparativ cu elevii la nivel internațional

Elevii au petrecut aproximativ cu cinci ore mai puțin pe saptamână în clasă decât elevii din OCDE.

Un număr mai mare de ore petrecute în clasă poate fi corelat cu performanțe mai înalte.

Elevii din Republica Moldova sunt mai predispuși să absenteze decât elevii la nivel internațional

50% din elevi au chiulit de la ore sau de la școală în ultimele două săptămâni.

Absenteismul este legat de performanțe academice slabe și poate duce la un comportament cu risc înalt, cum ar fi abandonul.

Practicile de predare în Republica Moldova diferă de cele internaționale

Comparativ cu media din țările din OCDE:

  • Cadrele didactice din Republica Moldova folosesc instrucțiuni direcționate de profesori (de exemplu lecturarea în clasă)

  • Mai puţin sunt folosite metodele adaptabile care pun accentul pe satisfacerea nevoilor individuale ale elevilor.

Practicile utilizate în mod obișnuit de profesorii din Republica Moldova au drept consecință rezultate mai mici la citire/lectură

Mai multe instrucțiuni direcționate de profesori sunt în general asociate cu o performanță scăzută la citire/lectură și o instruire mai adaptabilă este în general asociată cu o performanță mai înaltă la citire/lectură.

Profesorii din Republica Moldova sunt mai predispuși, comparativ cu profesorii din ţările OCDE, să aibă un comportament ce poate împiedica procesul de învățare al elevilor

Profesorii sunt mai predispuși să:

  • Absenteze

  • Nu satisfacă necesitățile individuale ale elevilor

În Republica Moldova mai puține cadre didactice participă la dezvoltarea profesională comparativ cu criteriile de referinţă internaționale

Dezvoltarea profesională poate avea o contribuție importantă pentru dezvoltarea continuă a cadrelor didactice, însă doar 34% din profesorii Republicii Moldova au participat în ultimele trei luni.