Podržano od strane
Crna Gora
Zapadni Balkan
Prosek EU
Prosek OECD-a

Čitanje

Matematika

Prirodne nauke
421
402
482
484
430
414
489
488
415
408
484
486

Prosek rezultata

Postignuće u obrazovanju u regionu i na međunarodnom nivou

Crna Gora beleži bolje postignuće u odnosu na prosek u regionu u čitanju, matematici i prirodnim naukama.

Rezultat je približan rezultatu nekih država u Evropi, kao što su Bugarska, Grčka i Rumunija.

Postignuće u obrazovanju u Crnoj Gori je nepravedno

Učenici koji se nalaze u socio-ekonomski privilegovanom položaju i devojčice imaju bolja postignuće od dečaka i ugroženih učenika.

Potrebne su nove politike da bi se pomoglo svim učenicima da ostvare uspešne rezultate.

Privilegovani
451
Privilegovani
Devojčice
437
396
Ugroženi
407
Dečaci

Važan pokretač i odraz nepravednosti je uslovljavanje učenika na gimnazijsko ili stručno obrazovanje na osnovu njihovih postignuća

67% učenika srednjih škola pohađaju stručno obrazovanje.

Približno 55% tih učenika ne znaju dobro da čitaju.

Selekcija u srednjim školama nije pravedna:

Kod dečaka je verovatnoća da pohađaju
stručno obrazovanje 1,4 puta veća za
razliku od devojčica

Dečaci Devojčice
1.4x

Kod ugroženih učenika je verovatnoća da pohađaju stručno obrazovanje 2,2 puta veća za razliku od privilegovanih učenika

Privilegovani Ugroženi
2.2x

Kada se uzmu u obzir rod i socio-ekonomski status u Crnoj Gori, to dovodi do smanjenja razlike u postignuću između gimnazijskog i stručnog obrazovanja.

To ukazuje da, pored sposobnosti, okruženje iz kojeg učenik potiče može u velikoj meri uticati na to da li će pohađati gimnazijsko ili stručno obrazovanje.

72
36
69
33
84
44

Ulaganje u obrazovanje u Crnoj Gori je nisko u poređenju sa regionalnim i međunarodnim nivoom

Crna Gora ima bolje postignuće od očekivanog u odnosu na nivo ulaganja.

Međutim, za obrazovanje se izdvaja mnogo manje od proseka OECD-a. Više ulaganja može doprineti još boljim rezultatima.

Obezbeđivanje potrebnih sredstava
za obrazovanje u Crnoj Gori je nedovoljno i nepravedno

Direktori u Crnoj Gori su izrazili veliku
zabrinutost za nedostatak potrebnih sredstava
u školama sa više ugroženih učenika.

Ovaj trend je prisutan i u ostalim državama
Zapadnog Balkana, ali i u državama OECD-a.

Razlika u indeksu
Privilegovani
Ugroženi

Crna Gora

-0.36
OECD

Zapadni Balkan

-0.45
General education
Vocational programme
-0.17

Crna Gora

-0.36

OECD

-0.45

Zapadni Balkan

Nastavne prakse u
Crnoj Gori se razlikuju od međunarodnih standarda

U poređenju sa prosekom u državama OECD-a:

Manje se koriste prilagođene metode
koje se usredsređuju na lične potrebe
učenika

Prosek OECD-a
Crna Gora

Prakse koje nastavnici u Crnoj Gori najčešće koriste se povezuju sa slabijim rezultatima u čitanju

Veća primena nastavničkih instrukcija se povezuje sa slabijim rezultatima u čitanju, dok se prilagođeni način predavanja povezuje sa boljim rezultatom u čitanju u

Crnoj Gori

i u 5* država Zapadnog Balkana i
državama OECD-a

Razlika u rezultatu u
poenima iz čitanja

*Nema podataka za Severnu Makedoniju

Nastavničke instrukcije
Prilagođene instrukcije

Pozitivne metode se ne primenjuju pravedno u Crnoj Gori

Tradicionalne metode, kao što su nastavničke instrukcije, češće se koriste u školama sa više ugroženih učenika i u stručnom obrazovanju.

Pristup sa prilagođenim instrukcijama, koji se povezuje sa boljim rezultatima, se češće primenjuje u školama sa više privilegovanih učenika i u gimnazijskom obrazovanju.

Tradicionalan Prilagođen Škole sa ugroženim
učenicima
Stručno
obrazovanje
Crna Gora
-0.22
Crna Gora
-0.14
Tradicionalan Prilagođen Škole sa
privilegovanim
učenicima
Gimnazijsko
obrazovanje
Crna Gora
0.11
Crna Gora
0.01 (Statistički neznačajno)

Ovo može izazvati dalje nejednakosti
u postignućima.