Podržano od strane
Srbija
Zapadni Balkan
Prosek EU
Prosek OECD-a

Čitanje

Matematika

Prirodne nauke
439
402
482
484
448
414
489
488
439
408
484
486

Prosek rezultata

Postignuće u obrazovanju u regionu i na međunarodnom nivou

U Srbiji se beleži bolje postignuće u odnosu na ostale države Zapadnog Balkana u čitanju, matematici i prirodnim naukama.

Rezultat je približan rezultatu nekih država u Evropi, kao što su Bugarska, Grčka i Rumunija.

Postignuće u obrazovanju u Srbiji je nepravedno

Učenici koji se nalaze u socio-ekonomski privilegovanom položaju, kao i devojčice, imaju bolja postignuće od dečaka i ugroženih učenika.

Potrebne su nove politike da bi se pomoglo
svim učenicima da ostvare uspešne rezultate.

480
Privilegovani
Devojčice
458
407
Ugroženi
422
Dečaci

Važan pokretač i odraz nepravednosti je uslovljavanje učenika na gimnazijsko ili stručno obrazovanje na osnovu njihovih postignuća

70% učenika srednjih škola pohađa stručno obrazovanje.

Približno 50% tih učenika ne znaju dobro da čitaju.

Selekcija u srednjim školama nije pravedna:

Kod dečaka je verovatnoća da pohađaju
stručno obrazovanje 2 puta veća za razliku
od devojčica

Dečaci Devojčice
2x

Kod ugroženih učenika je verovatnoća
da pohađaju stručno obrazovanje 5 puta
veća za razliku od privilegovanih učenika

Privilegovani Ugroženi
5x

Kada se uzmu u obzir rod i socio-ekonomski status
u Srbiji, to dovodi do smanjenja razlike u postignuću između gimnazijskog i stručnog obrazovanja.

To ukazuje da, pored sposobnosti, okruženje iz
kojeg učenik potiče može u velikoj meri uticati na
to da li će pohađati gimnazijsko ili stručno
obrazovanje.

91
37
52
33
84
44

Ulaganje u obrazovanje u Crnoj Gori je nisko u poređenju sa regionalnim i međunarodnim nivoom

Srbija ima bolje postignuće od očekivanog u odnosu na nivo ulaganja.

Međutim, za obrazovanje se izdvaja mnogo manje od proseka OECD-a. Više ulaganja može doprineti još boljim rezultatima.

Obezbeđivanje potrebnih sredstava za obrazovanje u Srbiji je nedovoljno i nepravedno

Direktori škola u Srbiji su izrazili veću zabrinutost o
nedostatku sredstava u:

Školama sa više ugroženih učenika

Stručnim školama

Ovaj trend je prisutan i u ostalim
državama Zapadnog Balkana, ali
i u državama OECD-a.

Razlika u indeksu
Privilegovani
Ugroženi

Srbija

-0.36
OECD

Zapadni Balkan

-0.45
Gimnazijsko obrazovanje
Stručno obrazovanje
-0.25

Srbija

-0.12

OECD

-0.17

Zapadni Balkan

Nastavne prakse u
Srbiji se razlikuju od
međunarodnih standarda

U poređenju sa prosekom u državama
OECD-a:

Manje se koriste prilagođene metode koje se
usredsređuju na lične potrebe učenika.

Prosek OECD-a
Srbija

Prakse koje nastavnici u Srbiji najčešće koriste se povezuju sa slabijim rezultatima u čitanju

Veća primena nastavničkih instrukcija se povezuje sa slabijim rezultatima u čitanju, dok se prilagođeni način predavanja povezuje sa boljim rezultatom u čitanju u

Srbiji

i u 5* država Zapadnog Balkana i
državama OECD-a.

Razlika u rezultatu u
poenima iz čitanja

*Nema podataka za Severnu Makedoniju

Nastavničke instrukcije
Prilagođene instrukcije

Pozitivne metode se ne primenjuju pravedno u Srbiji

Tradicionalne metode, kao što su nastavničke instrukcije, češće se koriste u školama sa više ugroženih učenika i u stručnom obrazovanju.

Pristup sa prilagođenim instrukcijama, koji se povezuje sa boljim rezultatima, se češće primenjuje u školama sa više privilegovanih učenika i u gimnazijskom obrazovanju.

Tradicionalne Prilagođene Ugrožene
škole
Stručno
obrazovanje
Srbija
-0.25
Srbija
-0.15
Tradicionalne Prilagođene Privilegovane
škole
Gimnazijsko
obrazovanje
Srbija
0.11
Srbija
0.04 (Statistički neznačajno)

Ovo može izazvati dalje
nejednakosti u postignućima.