Türkiye uluslararası düzeye kıyasla ne durumdadır?

Türkiye okuma, matematik ve fende çoğu DAOA ülkesinden daha iyi performans göstermektedir.

Fakat Türkiye hâlâ çoğu OECD ülkesinin gerisindedir.

Türkiye’de eğitim sonuçları uluslararası düzeyde olduğundan daha hakkaniyetli olsa da ülke içinde akademik başarı farkları mevcuttur.

Sosyoekonomik olarak avantajlı öğrenciler ve kızlar, sosyoekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerden ve erkeklerden daha iyi başarı göstermektedir.

Tüm öğrencilerin başarılı olmasına yardımcı olacak politikalara ihtiyaç vardır.

Türkiye’de eğitime yapılan harcama bölgesel ve uluslararası ölçütlere göre düşüktür

Türkiye, finansman düzeyine bakıldığında beklenenden iyi performans göstermektedir.

Fakat Türkiye’de eğitime yapılan harcama OECD ortalamasının çok altındadır. Daha fazla harcama daha iyi sonuçların alınmasına katkı sağlayabilir.

Türkiye, eğitime kaynak ayırma bakımından karşılaştırma ülkeleri kadar hakkaniyetli değildir

Okul müdürleri, daha fazla dezavantajlı öğrencinin olduğu okullarda kaynak yetersizliği konusunda daha büyük kaygılar bildirmişlerdir.

Bu eğilimler aynı zamanda DAOA ve OECD ülkelerinde de görülmektedir.

Türkiye’deki öğrencilerin sınıfta geçirdiği zaman uluslararası düzeyde öğrencilerin sınıfta geçirdiği zamandan daha düşüktür

Öğrencilerin sınıfta geçirdiği zaman, OECD ülkelerindeki öğrencilere kıyasla haftada yaklaşık bir saat daha azdır.

Sınıfta daha çok zaman geçirmek daha yüksek performansla bağlantılı olabilir.

Türkiye’deki öğrencilerin devamsızlık yapma olasılığı uluslararası düzeyde öğrencilerin devamsızlık yapma olasılığından daha yüksektir

Öğrencilerin %63’ü son iki hafta içerisinde derse girmemiş ya da okula gitmemiştir.

Devamsızlık, düşük akademik performansla bağlantılı olup okulu bırakma gibi yüksek riskli davranışlara yol açabilmektedir.

Türkiye’deki öğretim uygulamaları, karşılaştırma ülkelerindekilerden farklılık göstermektedir

OECD ülkelerinin ortalaması ile karşılaştırıldığında:

  • Türkiye’deki öğretmenler daha Öğretmen merkezli öğretim yapmaktadır (ör. sınıfa ders anlatma).

Türkiye’deki öğretmenlerin yaygın olarak kullandıkları uygulamalar, düşük okuma puanları ile ilişkilendirilmektedir

Daha fazla Öğretmen merkezli öğretim genellikle daha düşük okuma performansıyla, daha fazla uyarlanabilir öğretim ise genellikle daha yüksek okuma performansıyla ilişkilendirilmektedir.

Karşılaştırma ülkelerine kıyasla Türkiye’de daha az öğretmen mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaktadır

Mesleki gelişim, öğretmenlerin devamlı gelişimi için önemli olabilmektedir, fakat son üç ayda Türkiye’deki öğretmenlerin yalnızca %28’i bu tür faaliyetlere katılmıştır.