Як виглядає Україна у міжнародному порівнянні?

Україна демонструє кращі результати, ніж більшість країн СЄЦА, у читанні, математиці та природничих науках.

Проте, Україна досі відстає від більшості країн ОЕСР.

Освітні результати в Україні є більш несправедливими, ніж на міжнародному рівні

Соціально-економічно забезпечені учні та дівчата показують кращі результати, ніж незабезпечені учні та хлопці.

Потрібні політики, спрямовані на те, щоб допомогти усім учням успішно вчитися.

Важливим фактором досягнень учнів є місце, де вони відвідують школу

Міські учні в Україні показують кращі результати, ніж сільські, причому величина цієї різниці перевищує різницю між цими категоріями учнів у всій ОЕСР.

Видатки на освіту в Україні є малими за регіональними та міжнародними мірками

Україна демонструє кращі результати, ніж очікувалося, враховуючи рівень фінансування.

Проте, її видатки на освіту набагато менші, ніж у середньому по ОEСР. Збільшення витрат могло б сприяти досягненню ще кращих результатів.

Забезпечення освіти ресурсами в Україні є більш несправедливим, ніж у міжнародному масштабі

Директори повідомили про сильніше занепокоєння щодо дефіциту ресурсів:

  • у школах із більш незабезпеченими учнями (статистично незначуща величина)

  • у сільських школах

Ці тенденції спостерігаються також у всіх країнах СЄЦА і ОЕСР

В Україні учні проводять менше часу в аудиторії, ніж учні в міжнародному масштабі

Учні проводили в аудиторії приблизно на дві години на тиждень менше, ніж учні країн ОЕСР.

Більший час перебування в аудиторії може мати відношення до більш високої успішності.

В Україні учні з більшою імовірністю прогулюють заняття, ніж учні інших країн

52% учнів прогуляли урок або школу за попередні два тижні.

Прогули пов’язані з нижчою навчальною успішністю і можуть призводити до надмірно ризикованої поведінки, наприклад, до залишення школи.

Практичні методики викладання у СЄЦА відрізняються від міжнародних критеріїв

Порівняно з середнім по країнах ОЕСР:

  • у країнах СЄЦА застосовується навчання, більш орієнтоване на вчителя (наприклад, лекції в аудиторії)

  • та менш адаптивні методи, зосереджені на задоволенні індивідуальних потреб учнів

Практичні методи, зазвичай використовувані вчителями у СЄЦА, пов’язані з нижчими оцінками з читання

Навчання, більш орієнтоване на вчителя, загалом призводить до нижчих результатів у читанні, а більш адаптивне навчання загалом асоціюється з більш високими результатами у читанні.

В Україні вчителі з більшою імовірністю, ніж вчителі в країнах ОЕСР, вдаються до поведінки, яка може заважати навчанню учнів

Вище імовірність того, що вчителі:

  • не підготовлені до занять належним чином

  • відсутні

  • опираються змінам

  • не задовольняють індивідуальні потреби учнів

В Україні менше вчителів бере участь у підвищенні професійної кваліфікації порівняно з міжнародними критеріями

Підвищення професійної кваліфікації може г рати важливу роль у сприянні безперервному вдосконаленні вчителів, але в останні три місяці тільки 22% вчителів в Україні брали у ньому участь.